Za posledních pár let se situace kolem nebankovních půjček změnila. Ještě před pár lety mohl nebankovní půjčky poskytovat kdokoliv. Dnes už existují přísná pravidla. Z s půjčkami tak postupně mizí půjčky, u kterých poskytovatelé nepožadovali potvrzení o příjmu nebo nenahlíželi do registru dlužníků.

Na následujících řádcích se pobavíme o nebankovních půjčkách, které ještě před čtyřmi lety neměly žádná daná pravidla a jejich poskytovatelé si tak mohli dělat, co chtěli. To však vedlo k nekontrolovatelnému stavu.

Novela zákonu o úvěru měla zatočit s lichvou a lépe ochránit spotřebitele 

Než stát novelizoval původní zákon o spotřebitelském úvěru, na trhu působilo několik desítek tisíc poskytovatelů nebankovních půjček. Takové množství nebylo v silách České obchodní inspekce kontrolovat, a tak se mezi nimi objevilo příliš mnoho poskytovatelů, které nabízelo nebankovní půjčky za neférových, mnohdy až lichvářských podmínek.

Druhým problémem bylo půjčování bez prověření platební schopnosti žadatelů. Nebankovní půjčky tak často získali i lidé, kteří neměli dostatečné příjmy na splácení půjček, nacházeli se v dlouhodobých finančních problémech, byli zadlužení nebo na ně bylo rovnou vyhlášeno několik exekučních řízení. 

Těmto poskytovatelům však nešlo o to, aby dlužníci půjčky řádně a bez problémů spláceli. Naopak jejich ohromné zisky plynuly právě z placení neúměrně vysokých sankcí, které si účtovali za pozdní splátky a nesplácené úvěry. Nový zákon o spotřebitelském úvěru byl vydán s cílem zlikvidovat lichvu a dát trhu s nebankovními půjčkami jasná pravidla. Zákon byl v platnost uveden 1. prosince 2016. Jak situace vypadá nyní téměř po 4 letech praxe?

Z desítek tisíc poskytovatelů splnila podmínky zhruba stovka

Největší pozitivum nového zákona lze spatřovat v pročištění trhu s nebankovními půjčkami. Před vydáním nového zákona jich na českém trhu působilo přes 50 tisíc! Po uplynutí ochranné lhůty, kterou měli poskytovatelé na splnění nově stanovených podmínek, na trhu jich rázem bylo něco málo přes 100.

Seznam legálních firem poskytujících nebankovní půjčky vede Česká národní banka (ČNB), která byla stejným zákonem pověřena jejich kontrolou. Mezi její pravomoci patří přidělování licence společnosti, která splní zákonem stanovené podmínky. Licenci může kdykoliv odebrat, pokud by poskytovatel porušil zákon.

Poskytnout půjčku bez ověření žadatele je proti zákonu

Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 se zaměřil na spotřebitele a jejich ochranu před podvodníky a lichváři, ale i před neúměrným zadlužováním. To se týká zejména osob s nižší finanční gramotností, kteří si berou půjčkou na cokoliv a jsou tak schopni upadnout do tzv. dluhového kolotoče. Nejenže nejsou schopni půjčky řádně splácet, ale na splátky si berou další a další půjčky.

Aby k těmto situacím docházelo minimálně, jsou nebankovní poskytovatelé povinni ověřovat tzv. bonitu u každého zájemce, ať už si půjčuje deset tisíc nebo milion korun. Proto je k žádosti o půjčku nutné doložit potvrzení o příjmu, nebo alespoň čestné prohlášení o výši příjmu. Poskytovatelé nebankovních půjček k ověření zájemce používají také registry dlužníků, ze kterých zjistí, jaké půjčky zájemce má, a jak je splácí.
Zcela logicky tak z nabídek na nebankovní půjčky postupně mizí půjčky bez potvrzení o příjmu a půjčky bez registrů. Nebankovní poskytovatelé u těchto nabídek nově zdůrazňují individuální přístup k zákazníkovi. Záznam v registru nebo nižší příjem tak nemusí být nutně důvodem k zamítnutí žádosti o půjčku. Vždy záleží na okolnostech u každého případu žádosti zvlášť.